BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Automatyczne depozyty ON

Fortis Bank

Automatyczne depozyty ON to dogodna forma lokowania środków pozostających na rachunku bankowym bez składania odrębnej dyspozycji.

  • Sprawne zarządzanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na koncie 
  •  Nocne naliczanie odsetek

  • Efektywne i wygodne zarządzanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na koncie 
  • Nocne naliczanie odsetek - lokata zakładana przez bank na zakończenie każdego dnia roboczego bez dodatkowych dyspozycji

  • Pod koniec każdego dnia operacyjnego środki z rachunku bankowego są automatycznie przenoszone na oprocentowaną lokatę overnight 
  • Po upływie okresu lokaty, na początek dnia operacyjnego, cała kwota wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.