BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas na świecie

Fortis Bank

Grupa BNP Paribas to europejski lider w dziedzinie usług finansowych i bankowych.
Zgodnie z rankingiem Standard’s & Poor’s znajdujemy się w czołówce sześciu najbardziej solidnych banków świata.
Jednocześnie grupa BNP Paribas jest jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw. Zatrudniamy ponad 185 tysięcy pracowników w 75 krajach.
Jesteśmy niekwestionowanymi liderami w bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.

Istotą modelu biznesowego BNP Paribas jest dbałość o potrzeby klienta i budowanie silnej pozycji rynkowej, szczególnie w Europie.

Dzięki stałemu unowocześnianiu oferty, bezpiecznemu zarządzaniu ryzykiem i racjonalizacji struktury organizacyjnej, Grupa BNP Paribas potrafi szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku i dostarczyć produkty i usługi spełniające coraz to nowe potrzeby i oczekiwania klientów. Istotą jej strategii operacyjnej jest tworzenie zintegrowanych rozwiązań finansowych i stymulowanie wzrostu wydajności przedsiębiorstw, z którymi współpracuje.
We wszystkich obszarach swojej działalności BNP Paribas pragnie zaliczać się do najlepszych instytucji świata, zarówno pod względem innowacyjności i jakości produktów, jak też pod względem dbałości o klienta..

BNP Paribas to:

 • Silny globalny gracz ze zintegrowanym i niezawodnym modelem biznesowym obecny w 75 krajach: 
  • Ponad 7 000 oddziałów detalicznych 
  • 271 Business Centres 
  • 90 Trade Centres 
 • Globalna sieć 
  • 185 000 pracowników reprezentujących ponad 150 narodowości 
  • 23 000 000 Klientów prywatnych i korporacyjnych 
 • Wiodąca europejska instytucja finansowa o międzynarodowym zasięgu 
 • Pełen zakres usług w obszarach bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej 
 • Nowatorskie produkty bankowe i wyspecjalizowane linie biznesowe

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.