BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Usługi powiernicze

Usługi powiernicze

BNP Paribas Securities Services jest obecna w Polsce od lutego 2008 r.

Łącząc znajomość lokalnego rynku z doświadczeniem w skali globalnej, oddział w Warszawie oferuje firmom brokerskim, globalnym bankom powierniczym oraz bankom inwestycyjnym pełną obsługę rozliczeń transakcji na papierach wartościowych oraz usługi powiernicze.

  • Solidne i kompleksowe wsparcie dla podmiotów, które dokonują inwestycji w papiery wartościowe 
  • Połączenie wysokiej specjalizacji usług wiodącego banku na świecie z elastycznością działania lokalnych oddziałów 
  • Wysoce wykwalifikowane zespoły, które uczestniczą we wszystkich etapach transakcji 
  • Dostęp do aktywów zarówno na krajowych rynkach kapitałowych, jak i na rynkach całego świata 
  • Gwarancja poufności i bezpieczeństwa deponowanych środków
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.