BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe
Cardif jest liderem na polskim rynku usług bancassurance.
Nasze programy dedykowane Klientom instytucji finansowych obejmują ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców, ubezpieczenie kredytów gotówkowych, kart kredytowych, kredytów samochodowych, konsumpcyjnych oraz hipotecznych.
Cardif Polska oferuje klientom instytucjonalnym ubezpieczenia grupowe i plany oszczędnościowe dla pracowników.

  • Indywidualnie dopasowane rozwiązania dla pracowników największych firm i instytucji 
  • Możliwość elastycznego kształtowania i poszerzania zakresu ubezpieczeń 
  • Możliwość zapewnienia pełnej ochrony zatrudnianej kadrze 
  • Szansa na stworzenie dla zespołu skutecznego systemu motywacyjnego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.