BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Corporate & Investment Banking

Corporate & Investement Banking

BNP Paribas SA Oddział w Polsce jest częścią pionu bankowości inwestycyjnej BNP Paribas.

Szeroką ofertę usług i instrumentów finansowych kierujemy do największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a także instytucji finansowych i samorządowych.

  • Finansowanie działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych 
  • Doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć czy prywatyzacji i restrukturyzacji 
  • Wsparcie transakcji na dłużnych i akcyjnych rynkach kapitałowych 
  • Operacje na rynku walutowym i pieniężnym 
  • Emisję akcji i obligacji 
  • Zabezpieczenie ryzyka finansowego 
  • Wymianę walutową 
  • Profesjonalny serwis ekonomiczny obejmujący raporty gospodarcze i analizę instrumentów finansowych
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.