BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Podmioty BNP Paribas w Polsce

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego
www.bgzbnpparibas.pl

 

Spółki zależne Banku:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym – polskim i zagranicznym. Dodatkowo proponuje fundusze inwestycyjne (BNP Paribas FIO) oraz usługę zarządzania indywidualnym portfelem papierów wartościowych na zlecenie (asset management).
www.tfi.bgzbnpparibas.pl

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16.
Podstawowy przedmiot działalności Spółki to:

  • nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • prowadzenie inwestycji budowlanych na nieruchomościach własnych i obcych,
  • usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajem lokali,
  • dzierżawienie, wydzierżawianie nieruchomości i najem lokali,
  • usługi: wyceny nieruchomości zarządzania nieruchomościami oraz doradztwa nieruchomościowego (działalność agencji obsługi nieruchomości).

http://www.bfnactus.pl/

BNP Paribas Leasing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oferuje usługi faktoringowe zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności; specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych klientów korporacyjnych.
http://faktoring.bgzbnpparibas.pl

BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna

BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna świadczy usługi pośrednictwa finansowego polegające na organizowaniu i oferowaniu pożyczek i kredytów konsumenckich oraz wykonywaniu innych czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. Spółka prowadzi również obsługę rachunkowo – księgową innych spółek grupy LaSer prowadzących działalność w Polsce, a także zajmuje się wynajmowaniem platformy telekomunikacyjnej dla spółek powiązanych. Ponadto, LaSer Services Polska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze programów lojalnościowych zarówno dla podmiotów powiązanych, jak i podmiotów trzecich.

 

Pozostałe podmioty Grupy BNP Paribas SA w Polsce:

BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o.

BNP Paribas Leasing Solutions oferuje leasing operacyjny, finansowy oraz pożyczki dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą. Specjalizuje się w finansowaniu wszelkiego rodzaju środków trwałych takich jak sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia i pojazdy przemysłowe, w szczególności maszyny i pojazdy rolnicze. Jest liderem w zakresie finansowania maszyn rolniczych (dane Związku Polskiego Leasingu).
www.leasingsolutions.bnpparibas.pl

BNP Paribas SA Oddział w Polsce

BNP Paribas SA Oddział w Polsce współpracuje z międzynarodowymi korporacjami i największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami w Polsce w zakresie bankowości inwestycyjnej. Oddział stanowi część linii biznesowej Corporate and Institutional Banking (CIB), który dostarcza rozwiązania w zakresie finansowania, zarządzania ryzykiem i doradztwa. W Europie jest liderem w finansowaniu korporacji oraz w obszarze Cash Management.
www.cib.bnpparibas.com

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w zarządzaniu flotą samochodową. Oferuje firmom i klientom korporacyjnym szeroki zakres usług – od finansowania pojazdów po konserwację, naprawy i zarządzanie paliwem. Arval zajmuje II miejsce wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów pod względem liczby samochodów – ok. 16 tys. (3. kwartał 2013 r.).
www.arval.pl/pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
Cardif Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce
Cardif Services Sp z o.o.

Cardif w Polsce działa jako TUnŻ Cardif Polska SA, Towarzystwo Cardif Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce, Cardif Services Sp. z o.o. Cardif jest ekspertem specjalizującym się w rozwiązaniach w obszarze bancassurance. Ponadto, oferuje produkty ubezpieczeniowe dla osób indywidualnych, firm i instytucji.
Cardif w 2013 już po raz piąty otrzymał tytuł „Perły polskiej gospodarki”. Tytuł został przyznany za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz przynależność do grona najbardziej dynamicznych i efektywnych firm w Polsce.
www.cardif.pl

BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce

BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce oferuje usługi związane z rozliczeniami transakcji na papierach wartościowych i usługi powiernicze dla firm brokerskich, globalnych banków powierniczych oraz banków inwestycyjnych. Jest liderem w Europie, zaś na świecie zajmuje 5. pozycję.
www.securities.bnpparibas.com

BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.

BNP Paribas Real Estate to międzynarodowa firma doradcza będąca liderem na wielu rynkach nieruchomości Europy Zachodniej. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: rynków kapitałowych, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w wynajmie powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych, konsultingu oraz wycen nieruchomości. Eksperci BNP Paribas Real Estate dzięki doskonałej znajomości lokalnych rynków oraz dużemu doświadczeniu dostarczają klientom rozwiązań i informacji umożliwiając im podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych. Wszystkie działy firmy wspierane są przez Dział Badań Rynkowych oraz Dział Marketingu i Komunikacji. BNP Paribas Real Estate świadczy usługi poprzez sieć 180 biur zlokalizowanych na terenie 40 krajów, w których w sumie pracuje ponad 3700 pracowników. BNP Paribas Real Estate jest częścią Grupy BNP Paribas.
www.realestate.bnpparibas.pl

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.