BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Spółka faktoringowa

Spółka faktoringowa

Spółka Factoringowa działa na rynku polskim od 2006 roku. Oferujemy szeroko pojęte usługi factoringowe zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Faktorów i międzynarodowego stowarzyszenia firm factoringowych – Factors Chain International.

  • Szeroki zakres usług factoringowych zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności 
  • Oferta dostosowana zarówno do dużych korporacji, jak też do sektora MŚP 
  • Błyskawiczny dostęp do należnych środków i możliwość utrzymania płynności finansowej firmy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.