BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek płacowy

Rachunek płacowy

Rachunek płacowy to wygodne rozwiązanie, które pozwala na bezpieczną i poufną realizację wynagrodzeń pracowników.

  • Pełna ochrona danych płacowych
  • Całkowita niezależność rachunku płacowego od rachunku głównego
  • Bankowość elektroniczna

  • Pełna niezależność rachunku płacowego od rachunku głównego
  • Możliwość elastycznego administrowania dostępem do rachunku tak, by w pełni chronić dane płacowe
  • Realizacja przelewów z rachunku płacowego za pomocą systemu bankowości elektronicznej wraz z funkcjonalnością automatycznego zasilania rachunku z konta głównego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.