BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunki powiernicze i zastrzeżone

Rachunki ESCROW

Rachunek to bezpieczeństwo realizowanych transakcji handlowych oraz gwarancja większej wiarygodności partnerów biznesowych.

 • Zabezpieczenie interesów stron uczestniczących w transakcji
 • Większa kontrola rozliczeń

Rachunek pozwala na zabezpieczenie transakcji takich jak:

 • Kupna/sprzedaży: gruntów, nieruchomości, przedsiębiorstw, akcji, udziałów
 • Transakcji podwyższenia kapitału zakładowego
 • Transakcji handlowych np. fuzji oraz transakcji pośrednictwa
 • Kontraktów budowlanych, inwestycyjnych i handlowych
 • Kaucji pod wynajem powierzchni biurowych czy mieszkalnych

 • Rachunek Escrow
 • Rachunek Escrow Premium
 • Rachunek powierniczy
 • Rachunek powierniczy dla dewelopera
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.