BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Monitoring i obsługa płatności - Multi Bank Reporting (MBR) / Remote Payment Initiation (RPI)

Fortis Bank

Usługa powstała z myślą o firmach które wymagają stałego monitoringu rachunków w innych bankach krajowych i zagranicznych. W zależności od potrzeb Klienta usługa Multi Bank Reporting (MBR) / Remote Payment Initiation (RPI) umożliwia:

  • Monitoring rachunków otwartych w bankach w Polsce i na całym świecie za pośrednictwem Banku BGŻ BNP Paribas - pakiet MBR 
  • Obsługę i monitoring rachunków otwartych w bankach w Polsce i na całym świecie za pośrednictwem Banku BGŻ BNP Paribas - pakiet RPI

  • Spełnia oczekiwania firm, które wymagają stałego monitoringu rachunków w innych bankach krajowych i zagranicznych 
  • Umożliwia monitoring rachunku (historia transakcji, wyciąg) 
  • Daje możliwość zdalnego wykonywania płatności z rachunku w innym banku 
  • Może być oferowana dla każdego rachunku banku z grupy BNP Paribas, innego banku zagranicznego lub krajowego z którym BGŻ BNP Paribas ma podpisaną umowę o wymianie komunikatów SWIFT
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.