BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

SEPA

PR_SEPA_d

To szybki i tani sposób na przekazywanie pieniędzy w walucie euro do odbiorców posiadających rachunki bankowe w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii oraz Monako.

 • Niski koszt przelewów
 • Szybka realizacja zlecenia
 • Jednolite warunki realizacji przelewu w całej Unii Europejskiej

SEPA to Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area) ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro.

 • Wprowadzenie z dniem 28 stycznia 2008 roku Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) przyczynia się do powstania spójnego i zintegrowanego europejskiego rynku płatności w euro. Dla firm i konsumentów wykonywanie i otrzymywanie płatności w euro w całej Europie jest równie łatwe, bezpieczne i opłacalne, jak to jest teraz w przypadku płatności krajowych realizowanych lokalnie.
 • Płatności w euro na obszarze Europy, w granicach państw członkowskich dokonywane są według takich samych, prostych zasad, regulacji prawych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców.

 • Możliwość otrzymywania lub wykonywania płatności w euro w dowolnym kraju w Europie w standardowych formatach i terminach.
 • Obniżenie kosztów i usprawnienie przepływów gotówkowych, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości struktury opłat dzięki zastosowaniu jednolitego rozliczenia i uproszczonej formy przetwarzania transakcji.
 • Znaczne ograniczenie roli dokumentów papierowych i gotówki w realizacji płatności dzięki zautomatyzowaniu większości płatności.
 • Dla dużych firm przystosowanie procesów płatności do standardów SEPA może stanowić okazję do wprowadzenia kolejnych usprawnień w pełnym bezpośrednim automatycznym przetwarzaniu od zleceniodawcy do beneficjenta.
 • Wprowadzenie pełnego bezpośredniego automatycznego przetwarzania w operacjach transgranicznych może przyczynić się do lepszego zarządzania płynnością i większej kontroli przepływu płatności zagranicznych. Firmy mogą osiągnąć dodatkowe korzyści, ograniczając liczbę interfejsów i rachunków bankowych w strefie euro.

W Banku BGŻ BNP Paribas S.A. płatności zagraniczne SEPA można realizować za pomocą systemu bankowości elektronicznej. W aplikacji BiznesPl@net, w opcji Przelewy została przygotowana formatka do wprowadzania tego typu zleceń – Przelew zagraniczny SEPA. Przygotowanie dyspozycji płatniczej SEPA jest zbliżone do dyspozycji zwykłego przelewu zagranicznego, przy czym należy pamiętać, że przelew SEPA to:

 • płatność wyłącznie w walucie euro
 • płatność do kraju, który przynależy do Schematu SEPA
 • płatność na rachunek beneficjenta w formacie IBAN i prowadzony przez bank, który przystąpił do Schematu SEPA (podanie kodu BIC banku beneficjenta nie jest wymagane)
 • zawiera opcję kosztową SHA (shared), tj. zleceniodawca i beneficjent ponoszą koszty tylko własnego banku
 • brak tzw. dodatkowych instrukcji z zleceniu płatniczym, czyli brak informacji nt. banku pośredniczącego
 • brak oznaczenia przyspieszonej daty waluty

Formatkę płatności zagranicznej SEPA można obejrzeć w naszym DEMO aplikacji BiznesPl@net:
https://biznesplanet.bgzbnpparibas.pl/hades/ver/pl/demo_corpo/index.html

W Banku BGŻ BNP Paribas S.A. płatności zagraniczne SEPA można również dysponować w oddziałach Banku za pomocą formularza Przekaz bankowy/Bank Wire Transfer.

Zasięg geograficzny – kraje SEPA:
https://www.bnpparibas.pl/files/zasieg_SEPA_polski.pdf

Jeżeli Państwo chcą sprawdzić czy bank należy do SEPA kliknij:
http://epc.cbnet.info/content/adherence_database

Strona SEPA Polska:
http://www.sepapolska.pl/

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.