BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wpłaty zamknięte

PR_wyplaty_gotowkowe_w_formie_zamknietej_d

Wpłata gotówki w firmie zamkniętej polega na przyjęciu od Klienta wartości pieniężnych w tzw. opakowaniach bezpiecznych, a następnie ich posortowaniu, przeliczeniu i zaksięgowaniu na rachunku Klienta w BGŻ BNP Paribas. Wszystkie wpłaty gotówkowe mogą być księgowane na jedno konto lub na odrębny rachunek (również wirtualny, w ramach usługi AIP lub PIR) przypisany do punktu/sklepu Klienta.

 

  • Dostępność na terenie całego kraju
  • W wybranych oddziałach: całodobowa obsługa dla wpłat zamkniętych (dzięki wrzutniom nocnym)
  • Uznanie rachunku bez konieczności oczekiwania na przeliczenie środków
  • Możliwość dokonywania wpłat przez firmy konwojujące gotówkę

Wpłaty w formie zamkniętej są rozwiązaniem dedykowanym dla Klientów przyjmujących wysokie kwoty w formie gotówkowej lub wpłacających znaczne ilości bilonu.

Po zawarciu stosownej umowy wpłaty w formie zamkniętej mogą być dokonywane w kasie oddziału (w godzinach jego pracy), w sortowni zewnętrznej współpracującej z Bankiem lub w Urzędach Pocztowych.

W ramach usługi Cash Collection Bank oferuje kompleksową obsługę wpłat, łącznie z zapewnieniem odbioru wartości pieniężnych z wskazanego przez Klienta punktu. Odbiory dokonywane są przez firmy konwojowe działające na zlecenie Banku.

Wpłaty zamknięte mogą być również dostarczone przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem firmy konwojującej działającej na Jego zlecenie.

  • Otwarcie rachunku w Banku BGŻ BNP Paribas
  • Podpisanie umowy, w zależności od wybranego modelu współpracy

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.