BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wypłaty zamknięte

KB_zasilenia_gotowkowe_d

Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej przygotowywana jest przez Bank na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w zamówionej strukturze nominałowej, z możliwością odbioru gotówki na terenie całego kraju. Gotówka wydawana jest Klientowi w tzw. bezpiecznym opakowaniu, dzięki czemu Klient nie oczekuje na przeliczenie gotówki.

Usługa wypłat gotówkowych w formie zamkniętej zapewnia, iż w kasie zawsze znajdzie się odpowiednia liczba banknotów i monet do wydawania reszty oraz do prowadzenia bieżących rozliczeń.

  • Wypłaty są dokonywane w zamówionej strukturze nominałowej
  • Możliwość bezpiecznego i wygodnego zaopatrzenia się w bilon

Wypłaty w formie zamkniętej są rozwiązaniem dedykowanym dla Klientów dokonujących rozliczeń na wysokie kwoty w formie gotówkowej lub potrzebujących bilonu w celu wydawania reszty.

Po zawarciu stosownej umowy wpłaty w formie zamkniętej mogą być dokonywane w kasie oddziału lub w sortowni zewnętrznej współpracującej z Bankiem.

W ramach usługi Cash Supply Bank oferuje kompleksową obsługę wypłat, łącznie z zapewnieniem dostarczenia wartości pieniężnych do wskazanego przez Klienta punktu. Odbiory dokonywane są przez firmy konwojowe działające na zlecenie Banku.

Wypłaty zamknięte mogą być również odbierane przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem firmy konwojującej działającej na Jego zlecenie.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.