BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Konsolidacja sald

Fortis Bank

W ofercie Banku znajdują się nowoczesne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów. Specjalistyczne produkty bankowe przygotowano z myślą o podmiotach z rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi.
Jedną z takich propozycji jest usługa Konsolidacji sald wspomagająca sprawne zarządzanie kosztami oraz przychodami finansowymi firmy.

  •  Możliwość sprawnego zarządzania informacją dotyczącą wysokości środków na wszystkich rachunkach

  • Zarządzanie saldami z wielu kont Klienta, poprzez ich automatyczne połączenie na jednym wskazanym rachunku 
  • Maksymalna optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych

Konsolidacja sald oferowana jest Klientom posiadającym rachunki bieżące i pomocnicze w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.