BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

IRS (Zamiana oprocentowania aktywów lub pasywów ze zmiennego na stałe lub odwrotnie)

IRS

IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub jeśli posiada ona aktywa o zmiennym oprocentowaniu.

 • Znajomość przyszłych przepływów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS

IRS polega na wymianie strumienia zmiennych płatności odsetkowych na stałe, w tej samej walucie.

 • Dostępność limitu umożliwiającego zawarcie transakcji IRS 
 • Rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas w walucie transakcji 
 • Kwota: min. 1 000 000 zł równowartość w innej walucie

IRS oferowana jest Klientom:

 • Posiadającym lub ubiegającym się o kredyt z oprocentowaniem zmiennym i zabezpieczającym się przed ryzykiem wzrostu stopy procentowej
 • Posiadającym inwestycje (aktywa) o oprocentowaniu zmiennym i zabezpieczającym się przed ryzykiem spadku stopy procentowej

 • Zabezpieczenie przed niekorzystną dla Klienta zmianą stopy procentowej 
 • Znajomość przyszłych przepływów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS

 • Konieczność rozliczenia IRS
 • Brak korzyści przy pozytywnej dla Klienta zmianie stopy procentowej
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.