BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Opcja towarowa CALL

Opcja towarowa CALL

Opcja Towarowa CALL w skuteczny sposób zabezpiecza przed wzrostem cen towarów.

 • Z góry ustalona cena realizacji 
 • Komfort posiadania wiedzy na temat przyszłych kosztów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem wzrostu ceny towaru. Kupno Opcji Towarowej CALL daje Klientowi prawo do otrzymania w dacie rozliczenia kwoty rozliczenia stanowiącej iloczyn wartości nominalnej i różnicy pomiędzy ceną rynkową towaru ustaloną w przyszłości a ceną realizacji ustaloną w momencie zawarcia transakcji. Klient płci Bankowi BGŻ BNP Paribas premię opcyjną za prawo do realizacji Opcji Towarowej CALL.

 • Dostępność limitu umożliwiającego zawieranie Opcji Towarowych 
 • Rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas w walucie transakcji: EUR, USD, GBP, JPY 
 • Kwota: min. 1 000 000 euro 
 • Termin: do 5 lat 
 • Towar: aluminium, bawełna, cukier, cyna, cynk, kakao, kawa, kukurydza, miedź, nikiel, olej, ołów, platyna, pszenica, ropa naftowa, rzepak, śruta sojowa, srebro, złoto

 • Zabezpieczenie przed wzrostem ceny towaru 
 • Ustalona cena realizacji 
 • Znajomość przyszłych kosztów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Opcji Towarowej CALL 
 • Możliwość odsprzedaży Opcji Towarowej CALL

Koszt poniesionej premii
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.