BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Swapy towarowe

Swapy towarowe

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru. Zamiana przez Klienta ceny towaru zmiennej na stałą pozwala:

 • Sprzedającemu towar – na wyeliminowanie ryzyka spadku jego ceny 
 • Kupującemu towar – na wyeliminowanie ryzyka wzrostu jego ceny

Rozliczenie transakcji swapa towarowego w okresach obliczeniowych następuje przez zapłatę lub otrzymanie kwoty rozliczenia płatności, stanowiącej iloczyn wartości nominalnej Swapa Towarowego i różnicy pomiędzy ceną rynkową towaru ustaloną w przyszłości a ceną stałą ustaloną podczas zawarcia transakcji.

 • Dostępność limitu umożliwiającego zawieranie swapów towarowych 
 • Rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas w walucie transakcji: EUR, USD, GBP, JPY 
 • Kwota: min. 1 000 000 EUR 
 • Towar: aluminium, bawełna, cukier, cyna, cynk, kakao, kawa, kukurydza, miedź, nikiel, olej, ołów, platyna, pszenica, ropa naftowa, rzepak, śruta sojowa, srebro, złoto

 • Rozliczenie w okresach obliczeniowych przez zapłatę lub otrzymanie kwoty rozliczenia płatności, stanowiącej iloczyn wartości nominalnej Swapa Towarowego i różnicy pomiędzy ceną rynkową towaru ustaloną w przyszłości a ceną stałą ustaloną podczas zawarcia transakcji 
 • Zabezpieczenie przed niekorzystną dla Klienta zmianą ceny towaru 
 • Znajomość przyszłych przepływów 
 • Elastyczność warunków transakcji 
 • Brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego

Klient rezygnuje z korzysci, które mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku danego towaru były sprzyjające.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.