BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Archiwum: Kursy walut obcych

Tabela kursów walut, Nr 1 obowiązująca od: 09:06

Tabela kursów walut, Nr 2 obowiązująca od: 30.04.2015   16:07


Symbol waluty Kupno Sprzedaż Spread
1 EUR Unia Europejska 3,8885 4,1915 0,3030
1 USD USA 3,4920 3,7641 0,2721
1 GBP Wielka Brytania 5,3598 5,7775 0,4177
1 CHF Szwajcaria 3,8055 3,9018 0,0963
1 DKK Dania 0,5251 0,5575 0,0324
1 NOK Norwegia 0,4663 0,4950 0,0287
1 SEK Szwecja 0,4201 0,4460 0,0259
100 JPY Japonia 2,9436 3,1251 0,1815
1 AUD Australia 2,7732 2,9442 0,1710
1 CAD Kanada 2,9167 3,0965 0,1798
1 CZK Czechy 0,1430 0,1518 0,0088
100 HUF Węgry 1,2950 1,3748 0,0798
1 RON Romania 0,8689 0,9602 0,0913
1 BGN Bulgaria 1,9625 2,1686 0,2061
1 LTL Lithuania 1,2078 1,3347 0,1269
1 HRK Croatia 0,5069 0,5601 0,0532
1 RUB Russia 0,0668 0,0738 0,0070

Przeliczanie wartości w złotówkach i walutach obcych

Zamiana złotówek na obce waluty:
PLN zamień na:
Ile trzeba PLN,
aby otrzymać:

Zamiana obcych walut na złotówki:
zamień na PLN
Ile trzeba, aby
otrzymać
PLN

  1. Waluty BGN, HRK udostępniane są wyłącznie klientom obsługiwanym w oddziałach Banku, będących przed dniem połącznia oddziałami BNP Paribas S.A.
  2. Waluty TRY, NZD udostępniane są wyłącznie klientom obsługiwanym w oddziałach Banku, będących przed dniem połącznia oddziałami BGŻ S.A.
  3. Bank BGŻ BNP Paribas prowadzi skup pieniędzy w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia banków, oddziałami BGŻ tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP. Bank BGŻ BNP Paribas nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych.
  4. Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.