BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Archiwum: Kursy walut obcych

Tabela kursów walut, Nr 1 obowiązująca od: 09:06

Tabela kursów walut, Nr 2 obowiązująca od: 30.04.2015   16:07


Symbol waluty Kupno Sprzedaż Spread
1 EUR Unia Europejska 3,8885 4,1915 0,3030
1 USD USA 3,4920 3,7641 0,2721
1 GBP Wielka Brytania 5,3598 5,7775 0,4177
1 CHF Szwajcaria 3,8055 3,9018 0,0963
1 DKK Dania 0,5251 0,5575 0,0324
1 NOK Norwegia 0,4663 0,4950 0,0287
1 SEK Szwecja 0,4201 0,4460 0,0259
100 JPY Japonia 2,9436 3,1251 0,1815
1 AUD Australia 2,7732 2,9442 0,1710
1 CAD Kanada 2,9167 3,0965 0,1798
1 CZK Czechy 0,1430 0,1518 0,0088
100 HUF Węgry 1,2950 1,3748 0,0798
1 RON Romania 0,8689 0,9602 0,0913
1 BGN Bulgaria 1,9625 2,1686 0,2061
1 LTL Lithuania 1,2078 1,3347 0,1269
1 HRK Croatia 0,5069 0,5601 0,0532
1 RUB Russia 0,0668 0,0738 0,0070

Przeliczanie wartości w złotówkach i walutach obcych

Zamiana złotówek na obce waluty:
PLN zamień na:
Ile trzeba PLN,
aby otrzymać:

Zamiana obcych walut na złotówki:
zamień na PLN
Ile trzeba, aby
otrzymać
PLN

  1. Waluty BGN, HRK udostępniane są wyłącznie klientom obsługiwanym w oddziałach Banku, będących przed dniem połącznia oddziałami BNP Paribas S.A.
  2. Waluty TRY, NZD udostępniane są wyłącznie klientom obsługiwanym w oddziałach Banku, będących przed dniem połącznia oddziałami BGŻ S.A.
  3. Bank BGŻ BNP Paribas prowadzi skup pieniędzy w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia banków, oddziałami BGŻ tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP. Bank BGŻ BNP Paribas nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych.
  4. Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.