2010-10-29

Pomorski Klub Biznesu partnerem Fundacji BNP Paribas Fortis

W ramach partnerstwa ogłoszony został konkurs grantowy  „Cała naprzód” dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

Świetlice, ogniska oraz  kluby dla dzieci i młodzieży w regionie pomorskim mają szansę na wygranie jednego z pięciu grantów na kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie oferty edukacyjnej i rozwojowej dla swoich podopiecznych. Fundacja BNP Paribas Fortis i Pomorski Klub Biznesu stworzyły z myślą o nich konkurs, którego ideą  jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do rozwoju edukacyjnego oraz  zainteresowanie ich kulturą regionalną i zachęcenie do kreatywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu – w zgodzie z ich zainteresowaniami i pasjami.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu, w którym opisane będą działania sprzyjające rozwojowi podopiecznych świetlic, ognisk i klubów. Dodatkowo, punktowana będzie praca plastyczna, o temacie nawiązującym do nazwy konkursu, wykonana przez dzieci.

Finał konkursu odbędzie się w grudniu – z tej okazji dzieci i młodzież z zwycięskich placówek zostaną zaproszone przez przedstawicieli klubu do uczestnictwa w pierwszoligowym meczu koszykówki oraz wezmą udział w spotkaniu z sportowcami z klubu Trefl Sopot.
Fundacja rozpoczęła współpracę z Pomorskim Klubem Biznesu we wrześniu bieżącego roku. Wspólnym celem obydwu organizacji jest wspieranie istniejącego zaplecza socjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji »

powrót