2010-12-16

Zaprzestanie realizacji przelewów w koronach estońskich

Od 1 stycznia 2011 roku Estonia przyjmuje euro (EUR) jako walutę narodową. Korona estońska (EEK) przestaje pełnić funkcję środka płatniczego.

Ze względu na dostosowanie trybu rozliczeń (dat walut):

Przypominamy, że przelewy zagraniczne w pozostałych walutach będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi w tych dniach godzinami więcej

powrót