2010-12-15

Godziny otwarcia oddziałów i terminy realizacji zleceń 24 i 31 grudnia 2010 r.

W dniach 24 (piątek) i 31 (piątek) grudnia 2010 r. oddziały Fortis Banku Polska będą otwarte w godz. 8:00-12:00.

W podanych powyżej terminach obowiązywać będą następujące zasady realizacji dyspozycji:

 1. Przelewy w walutach obcych lub w PLN za granicę z rachunków walutowych oraz z bieżących rachunków złotówkowych składane w oddziałach banku i realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net, Conexis:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 3 stycznia 2011 r.
 2. Przewalutowania i wewnętrzne przelewy walutowe realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, PL@NET/BPL@NET (formatka dla zleceń zagranicznych), Conexis:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.
 3. Przelewy krajowe w PLN na rachunki bankowe w innych bankach:
  Składane bezpośrednio w oddziałach banku:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 12.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 12.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 11.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 11.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.
  Składane drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną (system Multicash, Conexis, centrum telefoniczne (Telefoniczny Serwis Informacyjny „Bankofon” oraz obsługa operatorska); system bankowości internetowej Pl@net, BiznesPl@net):
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 14.15 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. w godz. 14.15–16.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Płatności złożone poprzez SBI Pl@net, centrum telefoniczne, przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. w godz. 14.15–20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010 r.
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 16.00 oraz płatności złożone poprzez SBI Pl@net, centrum telefoniczne, przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 11.45 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. w godz. 11.45–16.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.;
  • Płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne, przyjęte w dniu 31 grudnia 2010r. w godz. 11.45 – 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 16.00 oraz płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne, przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.;
  Zlecenia składane do systemu Sorbnet w dniu 31 grudnia 2010 r będą realizowane z rachunków zleceniodawcy do godz. 14.00.
 4. Przelewy krajowe w PLN realizowane z kont walutowych za pośrednictwem Multicash na rachunki bankowe w innych bankach:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 10.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. w godz. 10.00–13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 3 stycznia 2011 r.
 5. Płatności z tytułu składek ZUS:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. W godz. otwarcia oddziałów lub do godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis) oraz do godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis) oraz po godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. W godz. otwarcia oddziałów lub do godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis) oraz do godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Planet, BPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Conexis) oraz po godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 03 stycznia 2011 r.
 6. Zlecenia płatnicze składane w ramach usługi RPI pasywne:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 27 grudnia 2010 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2010 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 3 stycznia 2011 r.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących posiadacze rachunków powinni zapewnić do dnia 31 grudnia 2010 r. wystarczające środki na rachunkach na pokrycie tych prowizji.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

powrót