2011-03-24

Zmiana taryf dla klientów firmowych

Od piątku 1 kwietnia 2011 r. zaczyna obowiązywać nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)”. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem opłaty za utrzymanie systemu bankowości elektronicznej Multicash oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących przelewów.

Zobacz pełny tekst nowej taryfy

powrót