2011-04-15

Nowa nazwa, nowa marka – od maja działamy jako bank BNP Paribas!

Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany przyniesie rebranding?
W procesie rebrandingu zmianie ulegają:

Od kiedy bank będzie się posługiwał nową nazwą formalną prawną?
Bank będzie się posługiwał nowa nazwą po tym, jak zostanie ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewidujemy, że nastąpi to w ostatnich dniach kwietnia bieżącego roku.

Kiedy nowe logo pojawi się na placówkach?
Wymiana oznakowania zewnętrznego nastąpi w większości placówek na przełomie kwietnia i maja. Oznakowanie wewnętrzne w oddziałach wymienione zostanie do końca trzeciego kwartału tego roku.

Czy dotychczasowe umowy podpisane z bankiem są ważne, mimo iż występuje na nich „stara” nazwa formalno-prawna banku?
Tak. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy klientami a bankiem przed datą zatwierdzenia zmiany nazwy formalno-prawnej (zawierające „starą” nazwę formalno-prawną: Fortis Bank Polska SA) nadal obowiązują i nie ma potrzeby ich ponownego podpisywania.

Co oznacza rebranding dla klientów banku?
Zmiana logo i nazwy nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji umów i innych dokumentów regulujących współpracę klientów z bankiem.
Zmiana nazwy banku nie ma bezpośredniego wpływu na strukturę sieci oddziałów lub proces obsługi klienta. Jedyną zmianą, jaką zauważą klienci będzie nowa nazwa banku w dokumentach, materiałach promocyjnych oraz w korespondencji – nie ma to jednak wpływu na sposób korzystania z produktów i usług banku.

Czy rebranding oznacza zmianę numeru rachunku?
Numery rachunków klientów nie ulegają zmianie.

Czy karty debetowe/kredytowe, na których widnieje „stara” nazwa banku będą honorowane?
Tak. Niezależnie od zmiany nazwy banku, wszystkie karty wydane przez bank, na których widnieje „stara” nazwa będą honorowane do momentu utraty ich ważności (data wskazana na karcie).

Czy w związku z rebrandingiem bank będzie wymieniał karty?
Bank nie planuje jednorazowej akcji wymiany dotychczas wszystkich kart na karty z nowym logo. Niemniej jednak, wszystkie karty wydawane i odnawiane po zmianie nazwy i marki będą już miały nowe logo.

Czy zmienią się numery telefonów, pod którymi klienci mogą się skontaktować z bankiem?
Numer na infolinię banku (centrum telefoniczne) pozostaje ten sam: 801 367 847 z każdego miejsca w Polsce oraz +48 22 566 9300, w sytuacji kiedy klient przebywa za granicą lub dzwoni z telefonu komórkowego.

Czy zmieni się adres strony internetowej i adresy e-mailowe banku?
Tak, adres strony internetowej i adresy e-mail banku zmienią się.
Nowy adres strony internetowej banku to: www.bnpparibas.pl
Dotychczasowa domena będzie funkcjonowała jako alias (po wpisaniu starego adresu, użytkownik zostanie przekierowany na stronę z nową domeną). Zmianie ulegnie również domena adresów e-mailowych doradców banku na imie.nazwisko@bnpparibas.pl.
Logotyp BNP Paribas pojawi się na stronach internetowych banku na początku maja.

Dlaczego właśnie teraz zapadła decyzja o ujednoliceniu wizerunku i nazwy banku?
Zmiana nazwy banku jest odzwierciedleniem planów grupy BNP Paribas budowania mocnej marki bankowej na rynku europejskim, a także stanowią potwierdzenie poważnych zamiarów grupy w stosunku do rynku polskiego. Dzięki decyzji o rebrandingu na BNP Paribas i ujednoliceniu nazwy banku z logo, komunikacja z klientami stanie się czytelniejsza, a planowane kampanie marketingowe w połączeniu z ujednoliceniem oznakowania sieci placówek zaowocują zwiększeniem znajomości marki BNP Paribas w Polsce i poprawią warunki dla sprzedaży produktów banku.

powrót