2011-04-29

Nowa nazwa banku

W piątek 29 kwietnia tego roku Krajowy Sąd Rejestrowy wpisał do rejestru nową nazwę formalnoprawną banku: BNP Paribas Bank Polska SA.

Bank funkcjonował dotychczas pod nazwą Fortis Bank Polska SA. Zgodnie z postanowieniem sądu dotyczącym zarejestrowania w KRS-ie nowej nazwy banku, obowiązującą nazwą jest BNP Paribas Bank Polska SA. Dotychczasowe logo BNP Paribas Fortisu zastąpiło nowe: BNP Paribas. Pod taką marką bank będzie oferował swoje produkty i usługi.

Przyjęcie nowej nazwy i nowej marki nie oznacza jakichkolwiek zmian w formalnych relacjach banku z jego klientami:

W związku z przyjęciem nowej nazwy, zmieni się adres strony internetowej banku (o szczegółach będziemy informować w osobnym komunikacie). Dotychczasowa domena będzie funkcjonowała jako alias (po wpisaniu starego adresu, użytkownik zostanie przekierowany na stronę z nową domeną).

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

powrót