2011-07-01

Wyniki konkursu „Dzień dobry sąsiada”

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Celem konkursu było wsparcie finansowe realizacji projektów dotyczących inicjatyw sąsiedzkich. Zadanie polegało na stworzeniu projektu w jednej z dwóch kategorii tematycznych:

Na Konkurs spłynęło 31 wniosków. Dziękujemy Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w konkursie.

Wnioski zostały ocenione zgodnie w wymaganiami regulaminu na podstawie następujących kryteriów:

  1. dobór grupy społecznej zgodny z obszarem działania Fundacji (kategoria 1), lub podejmujące tematykę ekologii i działań mających na celu troskę o przestrzeń publiczna w środowiskach lokalnych (kategoria 2)
  2. zaangażowanie Uczestników Projektu w jego realizację,
  3. efektywność kosztowa (tj. ilość osób, które bezpośrednio skorzystają z realizacji projektu),
  4. promowanie aktywności społeczności lokalnej i zaangażowania Beneficjentów Projektu w jego realizację (pozyskiwanie partnerów, wsparcie ze strony mediów lokalnych, władz samorządowych itp.).

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 4 grantów w wysokości 5 000 zł (po dwa granty w każdej kategorii):

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy powodzenia przy realizacji sąsiedzkich marzeń!

Z liderami zwycięskich projektów skontaktujemy się e-mailowo, w celu uzgodnienia niezbędnych formalności do przekazania grantów.

powrót