2011-12-15

Informacja o terminach realizacji płatności zagranicznych od 1 stycznia 2012 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 24 października 2011 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U, Nr 199 poz.1175) uległy zmianie terminy realizacji wychodzących transakcji płatniczych (przelew, przekaz):

 1. W zależności od terminu otrzymania przez bank dyspozycji:
  1. w okresie do 1 stycznia 2012 roku:
   1. wychodzące transakcje płatnicze w PLN zlecane do banków krajowych są realizowane najpóźniej:
    • do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia płatniczego w formie elektronicznej,
    • do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia w formie papierowej;
   2. wychodzące transakcje płatnicze w EUR, PLN zlecane w banku do innego państwa członkowskiego UE oraz EOG oraz wychodzące transakcje płatnicze w EUR zlecane do banków krajowych są realizowane najpóźniej:
    • do końca trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia płatniczego w formie elektronicznej,
    • do końca czwartego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia płatniczego w formie papierowej;
  2. począwszy od 2 stycznia 2012 r. wychodzące transakcje płatnicze zlecone w EUR lub PLN do innego państwa członkowskiego UE oraz EOG lub do banków krajowych są realizowane najpóźniej:
    • do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia płatniczego w formie elektronicznej,
    • do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu przez bank zlecenia płatniczego w formie papierowej.
 2. Wychodzące transakcje w walutach państw członkowskich innych niż EUR lub PLN, zlecane do innego państwa członkowskiego UE oraz EOG lub do banków krajowych, są realizowane najdalej do końca czwartego dnia roboczego od momentu otrzymania przez bank zlecenia płatniczego.
 3. Pozostałe wychodzące transakcje płatnicze są realizowane najdalej do końca szóstego dnia roboczego od momentu otrzymania przez bank zlecenia płatniczego.
 4. Realizacja wychodzącej transakcji płatniczej oznacza uznanie rachunku płatniczego banku beneficjenta przelewu/przekazu.
 5. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest moment jego doręczenia bankowi w dniu roboczym banku do godziny wskazanej przez bank w informacji zamieszczonej w oddziałach i na stronie internetowej www.bnpparibas.pl. Dyspozycja złożona po upływie wskazanej godziny jest uznawana za złożoną w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

Jednocześnie informujemy, że zlecenie przez Państwa transakcji wychodzącej w naszym banku zostanie potraktowane jako akceptacja nowych terminów realizacji transakcji.
W przypadku odmowy akceptacji powyższych terminów realizacji transakcji prosimy o niezlecanie transakcji przelewu/przekazu za pośrednictwem naszego banku. Odmowa akceptacji może być także podstawą wypowiedzenia przez klienta umowy rachunku rozliczeniowego.

powrót