2012-05-11

Zmiany w taryfie opłat i prowizji oraz regulaminie kredytowym dla klientów instytucjonalnych

Od poniedziałku 14 maja 2012 roku ulegają zmianie:

  1. „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)” w zakresie innych czynności związanych z obsługą produktów kredytowych.
  2. „Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej RB” w zakresie obowiązków informacyjnych kredytobiorcy, w związku z doprecyzowaniem obowiązków kredytobiorcy dotyczących dostarczania dokumentów potrzebnych do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej.

Aktualny tekst jednolity Taryfy oraz Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.bnpparibas.pl oraz w placówkach banku. W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie mają Państwo 14 dni, licząc od daty powiadomienia, na wypowiedzenie umów z bankiem, do których zastosowanie ma ww. regulamin. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą bądź z centrum telefonicznym pod nr telefonu 0801 322 322.

powrót