2012-06-28

Zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat dla klientów linii CTB oraz SME i Mikro

Od dnia 1 lipca 2012 roku BNP Paribas Bank Polska SA wprowadza zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) oraz za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów linii biznesowej przedsiębiorstw i bankowości transakcyjnej. Głównym kierunkiem zmian jest podniesienie opłat za wszystkie czynności, które są związane z manualną pracą po stronie Banku, aby zachęcić klientów do korzystania z dużo tańszych rozwiązań online. Taryfy dla klientów CTB, SME i Mikro zostały skrócone i uproszczone. Zapisy dotyczące zasad pobierania opłat i prowizji zostały przeniesione do regulaminów, których zmiana również wejdzie w życie dnia 1 lipca.

Taryfa dla klientów CTB

Najważniejsze zmiany:

 1. wprowadzenie opłaty za przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank) zlecane w Oddziale (nowa stawka: 12 zł)
 2. podwyższenie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego, płacowego, rachunku funduszy specjalnych (nowa stawka: 100 zł) i rachunku zbiorczego nierezydenta (nowa stawka: 300 zł)
 3. wzrost prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków walutowych (w walucie rachunku) z 0,5% min. 10 zł na 1%, min. 10 zł
 4. podwyższenie opłaty za przelew krajowy w złotych i SORBNET powyżej 1 mln zł zlecany w Oddziale (nowa stawka: 12 zł)
 5. podwyższenie prowizji za przelew z przyspieszoną datą waluty zlecany w Oddziale - z 0,55% na 0,65% (opłata minimalna i maksymalna pozostaje niezmieniona - odpowiednio 100 zł i 400 zł)
 6. podwyższenie opłaty za wydanie potwierdzenia pojedynczego zrealizowanego przelewu lub potwierdzonej kopii pojedynczego zlecenia przelewu (nowa stawka: 20 zł)
 7. likwidacja opłaty za zmianę KWP
 8. podwyższenie opłaty za codzienne i tygodniowe wyciągi papierowe (nowa stawka: 100 zł - ryczałt miesięczny)
 9. podniesienie opłaty za miesięczne użytkowanie BiznesPl@net (nowa stawka: 200 zł)
 10. podwyższenie opłaty za sporządzenie opinii o sytuacji finansowej przedsiębiorcy (nowa stawka: 300 zł)
 11. zmianie ulegną również opłaty za czynności związane z obsługą akredytywy i gwarancji.

Taryfa dla klientów SME i Mikro:

Najważniejsze zmiany:

 1. wprowadzenie opłaty za przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank) zlecane w Oddziale (nowa stawka: 12 zł)
 2. podwyższenie opłaty za przelewy krajowe w złotych i SORBNET powyżej 1 mln zł zlecane w Oddziale (nowa stawka: 12 zł)
 3. podwyższenie prowizji od wpłat i wypłat z rachunków walutowych w walucie rachunku (z 0,5% min. 10 zł na 1%, min. 10 zł)
 4. wprowadzenie opłaty za nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku walutowego (0,5% kwoty)
 5. podwyższenie prowizji za przelew z przyspieszoną datą waluty zlecany w Oddziale - z 0,55% na 0,65% (opłata minimalna i maksymalna pozostaje niezmieniona - odpowiednio 100 zł i 400 zł)
 6. podwyższenie opłaty za codzienne lub tygodniowe wyciągi w formie papierowej (100 zł - ryczałt miesięczny)
 7. koncentracja środków na rachunek bieżący (PLN, USD, EUR) - opłata miesięczna i modyfikacja usługi (100 zł)
 8. zmianie ulegną także opłaty za czynności związane z obsługą akredytywy i gwarancji oraz opłaty za monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu.

Wszystkie pozostałe opłaty znajdują się w Taryfie Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) oraz w Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorstw.

powrót