2012-12-19

Godziny otwarcia oddziałów i terminy realizacji zleceń rozliczeniowych 24 grudnia i 31 grudnia

Informujemy, że oddziały BNP Paribas Banku Polska SA będą otwarte w dniu 24 grudnia 2012 r. w godz. 8.00 – 13.00, natomiast 31 grudnia 2012r. w godz. 8.00 – 14.00.

W podanych powyżej terminach obowiązywać będą następujące zasady realizacji dyspozycji:

 1. Przelewy krajowe w PLN na rachunki bankowe w innych bankach:
  Składane bezpośrednio w oddziałach banku:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 11.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 11.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.
  Składane drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną (system Multicash, Connexis, centrum telefoniczne, system bankowości internetowej Pl@net, BiznesPl@net):
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 14.15 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. w godz. 14.15–16.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012r.;
  • Płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. w godz. 14.15–20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012 r.
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 16.00 oraz płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012 r.;
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 11.45 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. w godz. 11.45–16.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013r.;
  • Płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. w godz. 11.45 – 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.;
  • Płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 16.00 oraz płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 20.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.;
  Wszystkie zlecenia do systemu Sorbnet w dniu 31 grudnia 2012 r. złożone do godz.14.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, złożone po tej godzinie zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.;
 2. Płatności z tytułu składek ZUS:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. w godz. otwarcia oddziałów lub do godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis) oraz do godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis) oraz po godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 27 grudnia 2012r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. w godz. otwarcia oddziałów lub do godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis) oraz do godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Planet, BPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 16.00 (płatności złożone poprzez system Multicash oraz Connexis) oraz po godz. 20.00 (płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, centrum telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 2 stycznia 2013r.
 3. Przelewy w walutach obcych lub w PLN za granicę z rachunków walutowych oraz z bieżących rachunków złotówkowych składane w oddziałach banku i realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net, Connexis:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 27 grudnia 2012 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 2 stycznia 2013 r.
 4. Przewalutowania i wewnętrzne przelewy walutowe realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.
 5. Przelewy krajowe w PLN realizowane z kont walutowych za pośrednictwem Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis na rachunki bankowe w innych bankach:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 27 grudnia 2012 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 11.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. w godz. 11.00–13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.
 6. Zlecenia płatnicze składane w ramach usługi RPI pasywne:
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 2 stycznia 2013 r.
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 27 grudnia 2012 r.;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 13.00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 2 stycznia 2013 r.
 7. Przelewy otrzymane w walutach obcych oraz przelewy otrzymane w PLN z zagranicy:
  • Otrzymane w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Otrzymane w dniu 24 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w dniu 27 grudnia 2012 r.;
  • Otrzymane w dniu 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Otrzymane w dniu 31 grudnia 2012 r. po godz. 15.00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w dniu 2 stycznia 2013 r.
 8. Przelewy otrzymane systemem Elixir w PLN :
  • Otrzymane w dniu 24 grudnia 2012 r. do godz. 18.00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Rozliczeń systemu Elixir w dniu 31 grudnia 2012 r. odbędą się tylko dwie sesje rozliczeniowe w związku z powyższym Bank w tym dniu otrzymane zlecenia będzie księgował na rachunkach odbiorców do godz.16.00.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących posiadacze rachunków powinni zapewnić do dnia 31 grudnia 2012 r. wystarczające środki na rachunkach na pokrycie tych prowizji.

Za ewentualne utrudnienia Klientów BNP Paribas Bank Polska SA serdecznie przepraszamy.

powrót