2013-02-18

Promocja „Opłacaj rachunki za darmo”

W każdym nowo otwartym oddziale nowi klienci mają możliwość skorzystania ze specjalnej oferty 0 zł za wpłaty gotówki w PLN na rachunki prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska SA oraz inne banki w Polsce na rzecz przedsiębiorców (np. rachunki za prąd, czynsz, gaz, telefon, itd.) po spełnieniu następujących warunków:

  1. pozostawią w BNP Paribas Banku Polska SA swoje dane osobowe i kontaktowe w formie Karty Danych Osobowych Potencjalnego Klienta lub Karty Danych Osobowych, a Bank do tej pory nie posiadał żadnych danych tej osoby,
  2. wyrażą zgodę lub nie wyrażą sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych:
    • produktów i usług Banku,
    • w formie e-maili lub sms-ów,
    • przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank, jeżeli umowa, o której zawarcie wystąpiła osoba nie została zawarta oraz po wygaśnięciu umów łączących osobę z Bankiem.

Promocja trwa przez pierwszych 180 dni kalendarzowych, licząc od dnia uruchomienia nowego oddziału i ma zastosowanie wyłącznie w oddziale, w którym osoba pozostawiła swoje dane osobowe i kontaktowe.

 

Zobacz listę oddziałów objętych promocją „Opłacaj rachunki za darmo” wraz z terminami jej obowiązywania

powrót