2013-08-01

Zmiana w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Podróż

Od dnia 1 sierpnia 2013 wchodzą w życie zmiany w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Podróż. Zmianie ulega treść paragrafu 4, ustęp 4.

„W przypadku Posiadaczy Kart Indywidualnych, Ubezpieczeni obejmowani są ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia za pomocą karty, wystawionej na Ubezpieczonego, kosztu podróży zagranicznej, w trakcie której miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się:

  1. koszt wycieczki zagranicznej,
  2. koszt biletu na podróż zagraniczną,
  3. koszt zakupu paliwa, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji,
  4. koszt wynajęcia za granicą hotelu, hostelu, pensjonatu, campingu, pola namiotowego,
  5. koszt wynajęcia środka transportu z licencjonowanej wypożyczalni za granicą.”

Pełną treść Warunków Ubezpieczenia prezentujemy również w tym miejscu.

Życzymy bezpiecznych i udanych wyjazdów wakacyjnych.

powrót