2013-10-31

Zmiany Regulaminów czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów instytucjonalnych w ramach linii biznesowej RB

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 listopada 2013 obowiązywać będą:

Wprowadzone do powyższych regulaminów zmiany dotyczą:

Tekst jednolity zmienionych regulaminów jest dostępny na stronie internetowej www.bnpparibas.pl oraz w placówkach banku. W przypadku braku zgody na zmiany w regulaminach mają Państwo 14 dni, licząc od daty powiadomienia, na wypowiedzenie umów z bankiem, do których zastosowanie mają ww. regulaminy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą bądź z centrum telefonicznym pod nr telefonu 801 322 322.

powrót