2013-12-16

Zamień korespondencję papierową na elektroniczną

Od dnia 16 grudnia br. BNP Paribas Bank Polska S.A. udostępni nową usługę e-korespondencja, umożliwiającą Klientom rezygnację z papierowej korespondencji na rzecz otrzymywania wyciągów i zestawień drogą elektroniczną.

Usługa e-korespondencja obejmuje: wyciągi bankowe, zestawienia transakcji do kart, harmonogramy spłat kredytów, potwierdzenia sald na koniec roku oraz korespondencję operacyjną, taką jak zmiany w regulaminach i taryfach czy w tabelach oprocentowania.

W celu uruchomienia usługi należy podpisać deklarację na udostępnienie usługi e-korespondencja:

powrót