2013-12-17

Godziny otwarcia oddziałów i terminy realizacji zleceń rozliczeniowych w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku

english version

Uprzejmie informujemy Klientów BNP Paribas Banku Polska SA, że w związku z przypadającymi 25-26 grudnia 2013 roku ustawowymi dniami wolnymi od pracy (Święta Bożego Narodzenia) oraz w związku z zakończeniem roku 2013, oddziały BNP Paribas Banku Polska SA będą otwarte 24 grudnia 2013 roku w godz. 8:00–13:00, natomiast 31 grudnia 2013 roku w godz. 8:00–14:00.


Jednocześnie informujemy, że w podanych powyżej terminach obowiązywać będą w BNP Paribas Banku następujące zasady realizacji dyspozycji:

 1. Przelewy krajowe w PLN na rachunki bankowe w innych bankach:
  • Składane bezpośrednio w Oddziałach Banku:
   • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
   • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 11:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
   • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 11:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
  • Składane drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną (system Multicash, Connexis, Centrum Telefoniczne; System Bankowości Internetowej PL@NET, BPL@NET):
   • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte 24 grudnia 2013 roku do godziny 14:15 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
   • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte 24 grudnia 2013 roku w godzinach 14:15 – 16:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 27 grudnia 2013 roku;
   • Płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne oraz Connexis przyjęte 24 grudnia 2013 roku w godzinach 14:15 – 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 27 grudnia 2013 roku;
   • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 16:00 oraz płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne oraz Connexis przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane 27 grudnia 2013 roku;
   • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 11:45 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
   • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte 31 grudnia 2013 roku w godzinach 11:45 – 16:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
   • Płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne oraz Connexis przyjęte 31 grudnia 2013 roku w godzinach 11:45 – 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
   • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 16:00 oraz płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne i Connexis przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane 2 stycznia 2014 roku.

    Wszystkie zlecenia składane do systemu Sorbnet 31 grudnia 2013 roku złożone do godziny 14:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, złożone w godzinach 14:00 – 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2014 roku.
 2. Przelewy w walutach obcych lub w PLN za granicę z rachunków walutowych oraz z bieżących rachunków złotówkowych składane w oddziałach banku i realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net, Connexis:
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców 27 grudnia 2013 roku;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców 2 stycznia 2014 roku;
 3. Przewalutowania i wewnętrzne przelewy walutowe realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis:
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane 27 grudnia 2013 roku;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
 4. Przelewy krajowe w PLN realizowane z kont walutowych za pośrednictwem Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis na rachunki bankowe w innych bankach:
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane 27 grudnia 2013 roku;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 11:45 zostaną zrealizowane w tym samym dniu;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku w godzinach 11:45 – 13:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane 2 stycznia 2014 roku;
 5. Zlecenia płatnicze składane w ramach usługi RPI pasywne:
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte 24 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców 27 grudnia 2013 roku;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu;
  • Przyjęte 31 grudnia 2013 roku po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców 2 stycznia 2014 roku;
 6. Przelewy otrzymane w walutach obcych oraz przelewy otrzymane w PLN z zagranicy:
  • Otrzymane 24 grudnia 2013 roku do godziny 15:00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Otrzymane 24 grudnia 2013 roku po godzinie 15:00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców 27 grudnia 2013 roku;
  • Otrzymane 31 grudnia 2013 roku do godziny 15:00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Otrzymane 31 grudnia 2013 roku po godzinie 15:00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców 2 stycznia 2013 roku;
 7. Przelewy otrzymane systemem Elixir w PLN :
  • Otrzymane 24 grudnia 2013 roku do godziny 18:00 zostaną zaksięgowane na rachunkach odbiorców w tym samym dniu;
  • Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Rozliczeń systemu Elixir 31 grudnia 2013 roku odbędą się tylko dwie sesje rozliczeniowe. W związku z powyższym Bank w tym dniu otrzymane zlecenia będzie księgował na rachunkach odbiorców do godziny 16:00.
 8. Prosimy o zapewnienie środków na rozliczenie spłat kart do godz. 14:00.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących Posiadacze rachunków powinni zapewnić do 31 grudnia 2013 roku wystarczającą ilość środków na rachunkach na pokrycie tych prowizji.

Za ewentualne utrudnienia Klientów BNP Paribas Banku Polska SA serdecznie przepraszamy.

ZARZĄD BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA

powrót