2014-07-21

Zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat dla Klientów MIKRO oraz SME

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej).

W niniejszym dokumencie wprowadza się następujące zmiany:

 1. Obniżenie wysokości opłat (dotyczy pakietów oferowanych Mikroprzedsiębiorcom – część A Taryfy):
  • z 19 zł do 9,99 zł za prowadzenie rachunku bieżącego w pakiecie Biznes Przelew
  • z 0,45 zł do 0 zł za przelew krajowy w PLN z rachunku w PLN na rachunek w innym banku przez Pl@net lub BiznesPl@net w pakiecie Biznes Przelew
  • do 0 zł za wypłatę gotówki z rachunków w PLN w oddziale Banku oraz za wpłatę gotówki na rachunki w PLN w oddziale Banku będącą wpłatą własną w pakietach Biznes Przelew, Biznes Optymalny i Biznes Gotówka
 2. Usunięcie z Taryfy Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (dotyczy części A, B i C Taryfy)

Nowa Taryfa Prowizji i Opłat będzie dostępna na stronie Banku www.bnpparibas.pl od 21 lipca 2014 r.

 

Change of Table of Commissions and Fees for Bank Services rendered to Institutional Customers (Retail Banking)

Dear Customers,
We wish to inform you that on 1st of August 2014, a new Table of Commissions and Fees for Bank Services rendered to Business Customers (Retail Banking) ("Table") will become effective.

This document contains the following changes:

 1. Change of value of fees and commissions (in Packages for Micro customers – part A of the Table):
  • reducing to 9,99 zł commission for current account in Transfer Business Package
  • reducing to 0 zł commission for domestic transfer in PLN executed from account in PLN via BiznesPl@net or Planet –in Transfer Business Package
  • reducing to 0 zł commission for cash deposit in PLN and cash withdrawals in PLN in the Branch in Transfer Business, Optimal Business and Cash Business Packages.
 2. Removing from the Table Legal Protection Insurance commissions from all sections of the Table (A, B, C)

The new Table of Commissions and Fees will be available on the Bank's website www.bnpparibas.pl since 21st July 2014

powrót