2014-12-10

Godziny otwarcia oddziałów w dniach 24 i 31 grudnia 2014 roku

english version

Uprzejmie informujemy Klientów BNP Paribas Banku Polska SA, że w związku z przypadającymi 25-26 grudnia 2014 roku ustawowymi dniami wolnymi od pracy (Święta Bożego Narodzenia) oraz w związku z zakończeniem roku 2014, oddziały BNP Paribas Banku Polska SA będą otwarte 24 grudnia 2014 roku w godz. 8:00–13:00, natomiast 31 grudnia 2014 roku w godz. 8:00–14:00.

Jednocześnie informujemy, że w podanych powyżej terminach obowiązywać będą w BNP Paribas Banku następujące zasady realizacji dyspozycji:

1. Przelewy krajowe w PLN na rachunki bankowe w innych bankach:

Składane bezpośrednio w Oddziałach Banku:

Składane drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną (system Multicash, Connexis, Centrum Telefoniczne; System Bankowości Internetowej PL@NET, BPL@NET):

Wszystkie zlecenia składane do systemu Sorbnet 31 grudnia 2014 roku złożone do godziny 1400 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, złożone w godzinach 1400 – 2000 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane 2 stycznia 2015 roku.

2. Przelewy w walutach obcych lub w PLN za granicę z rachunków walutowych oraz z bieżących rachunków złotówkowych składane w oddziałach banku i realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net, Connexis oraz w ramach usługi RPI pasywne:

3. Przewalutowania i wewnętrzne przelewy walutowe realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis, oraz w ramach usługi RPI pasywne:

4. Przelewy krajowe w PLN realizowane w ramach usługi RPI pasywne oraz krajowe w PLN z kont walutowych za pośrednictwem Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (formatka dla zleceń zagranicznych), Connexis na rachunki bankowe w innych bankach:

5. Przelewy otrzymane w walutach obcych oraz przelewy otrzymane w PLN z zagranicy:

6. Przelewy otrzymane systemem Elixir w PLN :

7. Prosimy o zapewnienie środków na rozliczenie spłat kart do godz. 14:00.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących Posiadacze rachunków powinni zapewnić do 31 grudnia 2014 roku wystarczającą ilość środków na rachunkach na pokrycie tych prowizji.

Serdecznie przepraszamy Klientów BNP Paribas Banku Polska SA za ewentualne utrudnienia.

ZARZĄD BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA

powrót