2009-01-21

Nowy Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających średnich i dużych przedsiębiorstw

Informujemy, że od poniedziałku 26 stycznia 2009 r. wprowadzony zostaje nowy Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Commercial Banking).
Regulamin określa zasady zawierania przez Bank umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń.
Więcej informacji u doradców.

1. Wersja polska:

 CB_Regulamin_Czynnosci_Kredytowych_i_Zabezpieczajacych (PDF, 229 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal1_Kredyt_nieodnawialny (PDF, 80 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal2_Kredyt_odnawialny (PDF, 80 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal3_Umowa_linii_gwarancji (PDF, 114 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal4_Umowa_linii_akredytyw (PDF, 113 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal5_Kredyt_w_rachunku_biezacym (PDF, 99 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal6_Umowa_wielocelowej_linii_kredytowej (PDF, 87 KB)

 CB_Regulamin_CKiZ_zal7_Umowa_o_finansowanie (PDF, 103 KB)

2. Wersja angielska:

 CB_Credit_and_Collateral_Regulations (PDF, 139 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx1_Non_Revolving_Loan (PDF, 20 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx2_Revolving_Loan (PDF, 20 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx3_Guarantee_Credit_Line_Agreement (PDF, 29 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx4_Letter_Credit_Line_Agreement (PDF, 30 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx5_Overdraft_facility (PDF, 20 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx6_Multi_Option_Credit_Line_Agreement (PDF, 22 KB)

 CB_CAC_Reglations_apx7_General_Financing_Agreement (PDF, 22 KB)

powrót