2009-03-10

Zaufane szablony płatności - nowość w systemie Pl@net

W celu zwiększenia komfortu korzystania z bankowości internetowej w marcu br. w systemie Pl@net pojawi się nowa funkcja: zaufane szablony płatności.

Nowa funkcja pozwala wybrać zaufanych odbiorców przelewów i realizować płatności bez potrzeby każdorazowej autoryzacji kodem SMS lub PIN, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa.

Jak to działa?
W ramach nowej funkcjonalności, użytkownik, podczas tworzenia nowego szablonu płatności bądź modyfikowania już istniejącego określi, czy realizacja przelewów z wykorzystaniem tego szablonu będzie wymagała autoryzacji. Aby szablon stał się szablonem zaufanym, podczas jego tworzenia lub modyfikacji należy zaznaczyć „nie” przy polu „czy wykonanie przelewu wymaga autoryzacji?”. Dzięki temu, raz zdefiniowany i zatwierdzony kodem SMS lub podpisem elektronicznym szablon płatności może być używany bez konieczności każdorazowej autoryzacji przelewu realizowanego z tego szablonu (przelewy do kwoty 10 tys. zł).

Nowe rozwiązanie poprawia wygodę korzystania z systemu przy zachowaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa transakcji realizowanych za pośrednictwem Pl@net. Szablony zaufane są szczególnie polecane do realizacji cyklicznych płatności dokonywanych na ten sam rachunek odbiorcy ale o zmiennej kwocie (np. gaz, prąd, telefon, spłata karty). Dzięki nowej funkcji dokonywanie cyklicznych płatności będzie wygodniejsze i szybsze - wystarczy jedno kliknięcie na przycisk „Podpisz”.

Wprowadzenie zaufanych szablonów płatności nie wpływa na funkcjonalność zleceń stałych, która pozostaje bez zmian.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z doradcą, oddziałem banku lub Centrum Telefonicznym pod numerem 0801 FORTIS (0801 367 847) lub (+48 22) 566 9300.

powrót