2009-08-03

Nowe Taryfy Prowizji i Opłat

Informujemy, że zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)” z dnia 3 sierpnia 2009 oraz „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)” z dnia 3 sierpnia 2009.

Przyczyną aktualizacji taryf była konieczność dostosowania dokumentów na potrzeby fuzji Fortis Banku Polska z Dominet Bankiem. W nowym dokumencie znajdują się odniesienia do nowej, szerszej oferty, będącej efektem fuzji obu banków. Od teraz Klienci mają dostęp do nowych pakietów, kart płatniczych MasterCard, ubezpieczeń do kart oraz nowych produktów kredytowych.

Obniżono także na korzyść Klienta wybrane prowizje i opłaty.

powrót