2009-08-04

Łączenie systemów zakończone powodzeniem

Sukcesem zakończyło łączenie Fortis Banku Polska i Dominet Banku. Wszystkie placówki zostały dziś otwarte, klientom udostępniono systemy bankowości internetowej. Tym samym, po raz pierwszy na polskim rynku z powodzeniem przeprowadzono równoczesną fuzję prawną i operacyjną banków.

Wczoraj jeszcze oddziały nowego Fortis Banku Polska były nieczynne, ale dzisiaj pracują już we wspólnym systemie – realizują wszystkie zlecenia klientów. W pełni funkcjonalny jest system bankowości internetowej Pl@net i Biznes Pl@net. Dzisiaj realizowane są przelewy i zlecenia stałe z 3 sierpnia. W pełnym zakresie działa Centrum Telefoniczne, które dla klientów funkcjonuje również jako kanał transakcyjny.

Wszystkie rachunki klientów Dominet Banku zostały przeniesione do nowego banku i działają już w nowym systemie informatycznym. Nadane im zostały nowe numery, o których klienci zostaną poinformowani listownie w połowie sierpnia. „Stare” numery będą aktywne jeszcze do końca stycznia 2010 roku, co oznacza, że przez kolejne miesiące klienci będą mogli posługiwać się obydwoma numerami równolegle.

Nowy bank obsługuje ponad 400 tys. klientów, zatrudnia ponad 2,6 tysiąca pracowników i współpracuje ze 140 partnerami prowadzącymi placówki franczyzowe. Liczba 262 placówek lokuje go na 11. miejscu wśród banków w Polsce, a wartość aktywów na 14. (według danych po II kw. br.).

powrót