2009-12-17

Godziny otwarcia oddziałów i terminy realizacji zleceń 24 i 31 grudnia 2009 roku

W dniach 24 (czwartek) i 31 (czwartek) grudnia 2009 r. oddziały Fortis Banku Polska będą otwarte w godz. 8:00-13:00.

W podanych powyżej terminach obowiązywać będą w Fortis Banku następujące zasady realizacji dyspozycji:

 1. Przelewy w walutach obcych lub w PLN za granicę z rachunków walutowych oraz z bieżących rachunków złotówkowych składane w oddziałach banku i realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 4 stycznia 2010 r.
 2. Przewalutowania i wewnętrzne przelewy walutowe realizowane za pośrednictwem systemu Multicash, Pl@net, BiznesPl@net:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010
 3. Przelewy krajowe w PLN na rachunki bankowe w innych bankach:
  Składane bezpośrednio w oddziałach banku:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 11:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 11:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
  Składane drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną (system Multicash, Centrum Telefoniczne {Telefoniczny Serwis Informacyjny „Bankofon” oraz obsługa operatorska}; System Bankowości Internetowej Pl@net, BiznesPl@net):
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 14:15 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. w godzinach 14:15–16:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Płatności złożone poprzez SBI Planet, Centrum Telefoniczne, przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. w godzinach 14:15–20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 16:00 oraz płatności złożone poprzez SBI Planet, Centrum Telefoniczne, przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Wszystkie płatności złożone drogą elektroniczną, przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 11:15 zostaną zrealizowane w tym samym dniu.
  • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. w godzinach 11:15–16:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
  • Płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne, przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. w godzinach 11:15–20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
  • Płatności złożone poprzez system Multicash przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 16:00 oraz płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne, przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 20:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
  Zlecenia składane do systemu Sorbnet w dniu 31 grudnia 2009 r. będą realizowane z rachunków zleceniodawcy do godziny 14:00.
 4. Przelewy krajowe w PLN realizowane z kont walutowych za pośrednictwem Multicash na rachunki bankowe w innych bankach:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 10:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. w godzinach 10:00–14:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 14:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 10:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. w godzinach 10:00–14:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu, a zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 14:00 zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy i zrealizowane w dniu 4 stycznia 2010 r.
 5. Płatności z tytułu składek ZUS:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. W godzinach otwarcia oddziałów lub do godziny 16:00 (płatności złożone poprzez system Multicash ) oraz do godziny 20:00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 16:00 (płatności złożone poprzez system Multicash) oraz po godzinie 20:00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. W godzinach otwarcia oddziałów lub do godziny 16:00 (płatności złożone poprzez system Multicash) oraz do godziny 20:00 (płatności złożone poprzez SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w tym samym dniu;
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 16:00 (płatności złożone poprzez system Multicash) oraz po godzinie 20:00 (płatności złożone poprzez SBI Planet, BiznesPl@net , Centrum Telefoniczne), zostaną zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy w dniu 4 stycznia 2010 r.
 6. Zlecenia płatnicze składane w ramach usługi RPI pasywne:
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 24 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 28 grudnia 2009 r.
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. do godziny 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w tym samym dniu
  • Przyjęte w dniu 31 grudnia 2009 r. po godzinie 13:00 zostaną zrealizowane z rachunków zleceniodawców w dniu 4 stycznia 2010 r.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących posiadacze rachunków powinni zapewnić do dnia 31 grudnia 2009 r. wystarczającą ilość środków na rachunkach na pokrycie tych prowizji.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

powrót