2010-01-19

Bez prowizji w Fortis Banku

Bank nie pobierze prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti

Wszystkie wpłaty gotówkowe realizowane w oddziale banku na rachunek Caritas Polska, jak i Polskiej Akcji Humanitarnej (poniżej informacje o numerach rachunków) dokonywane z myślą o poszkodowanych na Haiti, zwolnione są z prowizji. Bank nie pobierze prowizji także od osób nie będących jego klientami.

Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP SA 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium SA 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
tytułem: HAITI

Polska Akcja Humanitarna
BPH SA 59 1060 0076 0000 3310 0016 9892
tytułem: HAITI

powrót