2010-04-12

Produkty inwestycyjne w BNP Paribas Fortisie oferowane zgodnie z dyrektywą MiFID

Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, bank dostosował swoją działalność do zapisów unijnej dyrektywy MiFID.

W środę 21 kwietnia mija termin, w którym banki w Polsce mają obowiązek dostosować swoją działalność dotyczącą oferowania instrumentów finansowych do zapisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego wymogi unijnej dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instuments Directive). Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim ochronę klientów. Aby ją zapewnić, dyrektywa MiFID wprowadza klasyfikację klientów do jednej z trzech kategorii: Klient detaliczny, Klient profesjonalny i Uprawniony kontrahent. Zgodnie z założeniami dyrektywy, każdej z tych kategorii przysługuje inny poziom ochrony oraz odpowiedni zakres informacji na temat oferowanych produktów inwestycyjnych i usług maklerskich, przy czym Klient detaliczny objęty jest najwyższą ochroną.

Zgodnie z wymogami ustawy, korzystanie z oferowanych przez bank instrumentów finansowych objętych dyrektywą od 21 kwietnia 2010 r. wymagać będzie podpisania stosownej umowy ramowej.

Przeczytaj więcej o dyrektywie MiFID w BNP Paribas Fortisie

powrót