2010-05-27

Bank nie pobierze prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz ofiar powodzi

Wszystkie wpłaty gotówkowe realizowane w oddziale banku na rachunek Caritas Polska, Polskiej Akcji Humanitarnej jak i Polskiego Czerwonego Krzyża (poniżej informacje o numerach rachunków) dokonywane z myślą o poszkodowanych podczas powodzi, zwolnione są z prowizji. Bank nie pobierze prowizji także od osób nie będących jego klientami.

Caritas Polska
Bank PKO BP SA 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium SA 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
tytułem: „Powódź”

Polska Akcja Humanitarna
BPH SA 59 1060 0076 0000 3310 0016 9892

Polski Czerwony Krzyż
Bank Millenium SA 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
tytułem: „Powódź 2010”

powrót