2010-08-03

Fundacja BNP Paribas Fortis współpracuje z Lożą Bydgoską BCC

Rusza pierwszy wspólny projekt społeczny – konkurs grantowy „Sięgaj do gwiazd”

Fundacja BNP Paribas FortisDo udziału w konkursie zostały zaproszone 33 placówki opiekuńczo-wychowawcze w regionie kujawsko-pomorskim. Nagrodami w konkursie są granty na realizację projektów edukacyjnych oraz wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Formuła konkursu w naszym zamierzeniu ma sprzyjać zaktywizowaniu podopiecznych placówek do rozwoju edukacyjnego oraz kreatywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu – mówi Katarzyna Niedźwiedź, dyrektor Fundacji BNP Paribas Fortis.

Od lipca bieżącego roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Lożą Bydgoską Business Centre Club. Wspólnym celem obydwu organizacji jest wspieranie istniejącego zaplecza socjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Loża Bydgoska BCC zrzesza kluczowych przedsiębiorców w regionie. Jest organizacją zaangażowaną
w kwestie dotyczące gospodarki regionalnej i przedsiębiorczości, podejmuje również liczne działania
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Andrzej Matusewicz, dyrektor Loży Bydgoskiej BCC, relacjonuje: Rozpoczęcie regionalnej współpracy Loży Bydgoskiej BCC z Fundacją BNP Paribas Fortis stanowi szczególną wartość dla naszych organizacji. Daje nam bowiem możliwość skuteczniejszego –  bo wspólnego – działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, oraz tworzy dobre standardy współpracy regionalnej firm i organizacji zaangażowanych społecznie.

Więcej informacji »

powrót