2010-09-08

BNP Paribas Fortis nominowany do III etapu Konkursu Złota Strona Emitenta 2010

Strona internetowa BNP Paribas Fortisu została zakwalifikowana do III etapu Konkursu Złota Strona Emitenta 2010. Jury konkursu oceniło 57 witryn internetowych i wyłoniło z nich 15, po 3 spółki w każdej z 5 kategorii. Strona BNP Paribas Fortisu została nominowana w kategorii „Spółki notowane na GPW nienależące do indeksów WIG20 i mWIG40”. Ostatni, III etap Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 rozpoczął się 7 września br. W III etapie kapituła konkursu spośród 15 nominowanych stron wyłoni 5 laureatów. Ogłoszenie werdyktu kapituły i wręczenie nagród nastąpi 1 października br. podczas V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG.

Celem Konkursu Złota Strona Emitenta jest promocja stron internetowych spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikowania się emitenta z inwestorami, akcjonariuszami oraz środowiskiem biznesowym.

powrót