BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_ats

Akademia Trzeciego Sektora

BNP Paribas Bank Polska (wtedy: Fortis Bank) był sponsorem I i II edycji Akademii Trzeciego Sektora. Celem tego ogólnopolskiego projektu było podniesienie i uzupełnienie kompetencji osób pracujących na rzecz organizacji pozarządowych oraz dostosowanie ich wiedzy do wymagań i potrzeb gospodarki narodowej i europejskiej. Na podniesieniu jakości pracy i usług osób związanych z trzecim sektorem w szczególności zyskają społeczności lokalne bezpośrednio związane z działalnością trzeciego sektora.

Pierwsza edycja Akademia Trzeciego Sektora, realizowana w latach 2008-2009 pozwoliła przeszkolić ponad 470 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Krakowa, Warszawy, Połańca, Tarnowa, Sandomierza, Gdyni, Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Poznania, Gdańska, Zgierza, czy Torunia.

W ramach drugiej edycji Akademii od grudnia 2009 roku do lipca 2010 roku zrealizowane zostały kursy o różnym zakresie tematycznym, m.in. z zakresu budowania wizerunku organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z mediami, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowej, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej z uwzględnieniem współpracy z wolontariuszami, zarządzania czasem, rozwoju osobistego w zakresie wystąpień publicznych, asertywności i doskonalenia zdolności przywódczych, doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

więcej informacji na http://www.wolontariat.info.pl
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.