BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

We kindly inform our customers that in connection with statutory public holidays (Christmas) falling on -25 - 26 December 2013, and in connection with the ending of 2013 - all branches of BNP Paribas Bank Polska SA will be open on 24 December 2013 from 8 a.m. until 1 p.m., while on 31 December 2013 from 8 a.m. until 2 p.m.


Furthermore, we would like to inform you that on the dates specified above, any instructions submitted to BNP Paribas Bank Polska SA will be processed according to the following rules:

 1. Domestic PLN transfers into bank accounts in other banks:
  • Submitted directly to the Bank Branches:
   • Accepted on 24 December 2013 will be processed on the same day;
   • Accepted on 31 December 2013 until 11 a.m. will be processed on the same day;
   • Accepted on 31 December 2013 after 11 a.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 2 January 2014;
  • Submitted via electronic or telecommunications means (Multicash, Connexis, Contact Centre; Internet Banking System PL@NET, BPL@NET ):
   • All payments submitted electronically, accepted on 24 December 2013 until 2:15 p.m. will be processed on the same day;
   • Payments submitted via Multicash, accepted on 24 December 2013 from 2:15 p.m. until 4 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 27 December 2013;
   • Payments submitted via SBI Pl@net, BiznesPl@net, Contact Centre and Connexis, accepted on December 24, 2007 from 2:15 p.m. until 8 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on December 27, 2007;
   • Payments submitted via Multicash, accepted on 24 December 2013 after 4 p.m. and payments submitted via SBI Pl@net, BiznesPl@net, Contact Centre and Connexis, accepted on 24 December 2013 after 8 p.m. will be posted on a payer's account on the same day but processed on 27 December 2013;
   • All payments submitted electronically, accepted on 31 December 2013 until 11:45 a.m. will be processed on the same day;
   • Payments submitted via Multicash, accepted on 31 December 2013 from 11:45 a.m. until 4 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 2 January 2014;
   • Payments submitted via SBI Pl@net, BiznesPl@net, Centrum Telefoniczne and Connexis, accepted on 31 December 2013 from 11:45 a.m. until 8 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 2 January 2014;
   • Payments submitted via Multicash, accepted on 31 December 2013 after 4 p.m. and payments submitted via SBI Pl@net, BiznesPl@net, Contact Centre and Connexis, accepted on 31 December 2013 after 8 p.m. will be posted on a payer's account and processed on 2 January 2014;

    All instructions submitted to Sorbnet system on 31 December 2013 until 2 p.m.will be processed on the same day, and those submitted from 2 p.m. until 8 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 2 January 2014.
 2. Cross-border FC or PLN transfers from FC accounts or PLN current accounts, submitted to the Bank branches and effected via Multicash, Pl@net, Biznes Pl@net and Connexis systems:
  • Accepted on 24 December 2013 until 1 p.m. will be processed from payers' accounts on the same day;
  • Accepted on 24 December 2013 after 1 p.m. will be processed from payers' accounts on 27 December 2013;
  • Accepted on 31 December 2013 until 1 p.m. will be processed from payers' accounts on the same day;
  • Accepted on 31 December 2013 after 1 p.m. will be processed from payers' accounts on 2 January 2014;
 3. Currency conversions and internal FC transfers processed via Multicash, Pl@net, BiznesPl@net (a form for cross-border orders) and Connexis:
  • Accepted on 24 December 2013 until 1 p.m. will be processed on the same day;
  • Accepted on 24 December 2013 after 1 p.m. will be processed on 27 December 2013;
  • Accepted on 31 December 2013 until 1 p.m. will be processed on the same day;
  • Accepted on 31 December 2013 after 1 p.m. will be processed on 02 January 2014;
 4. Domestic transfers in PLN to be processed from FC accounts via Multicash, Pl@net, Biznes Pl@net (a form for cross-border orders) and Connexis into accounts in other banks:
  • Accepted on 24 December 2013 until 1 p.m. will be processed on the same day;
  • Accepted on 24 December 2013 after 1 p.m. will be posted on a payer's account and processed on 27 December 2013;
  • Accepted on 31 December 2013 until 11:45 a.m. will be processed on the same day;
  • Accepted on 31 December 2013 from 11:45 a.m. until 1 p.m. will be posted on a payer's account on the same day, but processed on 2 January 2014;
  • Accepted on 31 December 2013 after 1 p.m. will be posted on a payer's account and processed on 2 January 2014;
 5. Transfer orders submitted through the RPI passive service:
  • Accepted on 24 December 2013 until 1 p.m. will be processed from payers' accounts on the same day;
  • Accepted on 24 December 2013 after 1 p.m. will be processed from payers' accounts on 27 December 2013;
  • Accepted on 31 December 2013 until 1 p.m. will be processed from payers' accounts on the same day;
  • Accepted on 31 December 2013 after 1 p.m. will be processed from payers' accounts on 2 January 2014;
 6. FC transfers and PLN cross-border transfers received:
  • Received on 24 December 2013 until 3 p.m. will be posted on payees' accounts on the same day;
  • Received on 24 December 2013 after 3 p.m. will be posted on payees' accounts on 27 December 2013;
  • Received on 31 December 2013 until 3 p.m. will be posted on payees' accounts on the same day;
  • Received on 31 December 2013 after 3 p.m. will be posted on payees' accounts on 2 January 2013;
 7. PLN transfers received via Elixir system:
  • Received on 24 December 2013 until 6 p.m. will be posted on payees' accounts on the same day;
  • According to the current settlement schedule of Elixir system, on 31 December 2013 only two clearing sessions will be held. In this connection, on this day the Bank will post received orders on payees' accounts until 4 p.m.
 8. Please provide sufficient funds for settlement of cards until 2 p.m.

In view of the accounting year closing and the need to charge current account maintenance fees, Account Holders are requested to ensure, until 31 December 2013, a sufficient amount of funds on their accounts to cover such fees.

We wish to apologize to Customers of BNP Paribas Bank Polska SA. for any inconvenience this may cause.

MANAGEMENT BOARD OF BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.