BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

Dear Customers,

We kindly wish to inform you that on 10 February 2014 following documents will apply:

 1. new Credit and Collateral Regulations for Corporate and Transaction Banking Customers,
 2. new Regulations regarding Universal Accounts for Corporate and Transaction Banking Business Line,
 3. new Table of Commissions and Fees for Enterprises.

The changes refer to:

 1. with respect to the Credit and Collateral Regulations for Corporate and Transaction Banking Customers:
  1. modification of the §7.1 of the Regulations regarding commission fee for premiums owed by the Bank to the BFG (a new “prudential fee” has been included),
  2. removal of an exclusion for companies, whose shares are traded on a regulated market from the premises of event of default if Bank’s consent is not obtained (§9.1.b) of the Regulations),
  3. adding a new clause §1.7 to the appendix no. 3 to the Regulations describing a Guarantee Line allowing the Bank to convert its receivables arising from a paid out guarantee amount not refunded by the Borrower into a non-revolving loan receivable.
 2. with respect to the Regulations for Universal Accounts for Corporate and Transaction Banking Business Line:
  1. adding to the Regulations an authorization for the Bank to debit the account with the amount of Bank’s receivables towards the account holder, which are due and payable (such provision is currently located in the bank account agreement) (§53.1 of the Regulations),
  2. adding an authorization of the Bank to block the account, in case of an event of default of an agreement for financing, provided that the account holder is liable for repayment of such financing and such event of default authorizes the Bank to terminate the agreement for financing (§53.2 of the Regulations),
  3. adding the prudential fee in favor of BFG (§49.2).
 3. in respect to Table of Commissions and Fees for Enterprises adding information on the prudential fee in favor of BFG (III. Additional fees).

The full text of the Regulations and Table are available on the Bank's website at www.bnpparibas.pl and your Relationship Managers.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.