BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

2015-01-23

BNP Paribas Bank Polska ws. kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim

Zarząd BNP Paribas Banku Polska informuje, że będzie uwzględniał ujemną stawkę LIBOR w obliczaniu oprocentowania kredytów klientów posiadających zobowiązania we franku szwajcarskim (CHF). Zgodnie z przepisami polskiego prawa takie pomniejszenie nie będzie mogło skutkować stawką procentową mniejszą niż zero. Trwają prace nad techniczną implementacją tego rozwiązania do systemów banku.

powrót

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.